Energi gratis

Energi gratis

Liten info om STAMCELLER – om egen gratis inre tillverkning ur ryggmärgen in i blodbanan. Samt om stamcellsattraherare till t ex sår.          Torsdag 2013-01-17

Töllsjö, snart självgående 4 ha planteringsbruk - i princip INGEN s.k. odling.
 
 
Angående de unika löven på medicinalväxten Asp - Populus tremula L.  – de löv som ju darrar vid blåst, bara på Asp. Asp är en slags poppelväxt, likt Vide.
 
De långa, vågräta rötterna alstrar rotskott, som hastigt växer upp till täta dungar. Är det vanligaste trädet på jorden. Bladen ”darrar som asplöv” & säger kanske, ”ät mig nu”.
 
Aspblad/Asplöv, äts av apor med blodgrupper som människan – A-, B- & O-blod. Apor från t ex Borneo, som ju leker med sina barn & barnabarn och rullar runt, som om det bara vore ansiktet som åldras. För har man evigt intag av stamcellsproducerande växter, så lever man tills man dör. De flesta människor – speciellt köttianer, dör ju vid ca 60 och begravs vid ca 80. Orangutanger/”människoapor” dör oftast helt friska. De äter bl a rätt/anpassad föda från det vilda - det ickeodlade.

Aspblad gör att apor producerar nya stam-/ur-/grundceller hela tiden i ryggmärgen – precis så som hos den friska vitala människan kan göra. Våra vävnader har ett lager av stamceller för reparation – om det produceras tillräckligt förstås. Det befruktade ägget är en stamcell. Ett avhugget grodben kan växa ut igen & bli som nytt inom 30-90 dagar.
Jag själv äter nu mellan ett och 10 aspblad om dagen – som komplement till övriga vegomaten, samt vild nässla, vilda blåbär, vild pH-KALK® och vilda nypon. Jag torkar bladen inför vintern - på ofärjat papper eller fint trägaller av t ex ene. Ibland äter jag fisk också – som jag bl a fångar i jutesäck i min strida å. Grodor och salamandrar kan ju få tillbaka sitt t ex avslitna ben, på bara drygt två månader - eller snabbare, med sina stamceller. Jag har en liten damm där det vimlar av intressanta bl a grodor, växter och salamandrar.
 
Övriga växter som hjälper till vid produktion av stamceller: Affaalger, vitlökar, vildnässlor, vildblåbär, vildnypon, vilda björkblad, skogshallonblad, vildblåbärsblad, vildodon, vildtranbär osv för det mesta gratis mat/energi.

Som "Gud" säger; - "Vad skall jag inte givit till Eder, när fåglarna fått allt?" - "Ni skall leva på fröbärande örter och på fröbärande frukter, och Djuren skall leva på den kvarvarande grödan". Gamla - det första, testamentet/löftet.


    
 
      Närbild nedan, på en av alla aspar. Den aspen ovan - mln ladan & boningshuset.

    

          ASP-trädet ovan, i Töllsjö på mitt planteringsbruk, som jag äter löv ur -fotot  tagit i oktober 2009.

Aspens löv, kvistar och bark används som djurfoder. Såpa går att tillverka från Aspens aska. Avkok på löven mot olika magproblem hos människan. Knopparna på våren är blodrenande – minskar vårtors utväxt och blåmärken. Aspen här ovan är det som jag äter ur - finns på mitt lantbruk utanför Alingsås mot Ödenäs, där de spelade in "Hem till byn". Jag har ca 40 fina aspar på tomten... Samlar nu aspblad i papperspåsar, inför vintern. Jag äter bladen som de är - smular dem i egen Müsli, egen fläderdricka e dyl o-uppvärmt/ljummet.
Betänk om stamcellsmängden och återskapandet av friska celler, vävnader och organ förblev på den nivå som du hade när du var t ex 15 år. Ju större mängd stamceller vi har i blodet, desto friskare håller vi oss. Surt hatiskt sinnelag kan förstås bryta ner kroppen - och t ex familjen eller vännerna.
 
Vi kan utan vidare bli tvåhundra år om vi bara åt stamcellsbildande kost, t ex aspblad e dyl som smakar lite annorlunda. Å andra sidan – ju hungrigare man är ju godare smakar det ju. Många väger ju en del... Äter man för lite - blir man ju väldigt smal.
Kurt Sandvik   mail: kurt@kurtph.se   hemsida: www.kurtph.se 
Telefon mobil 0708-668799
Töllsjö 

Ps 1 Människan tillverkar ca en miljon celler varannan sekund – och stöter bort några fler, t ex varannan sekund. Så sker ”åldrandet”.
      Lever vi i det varande varandet, så åldras kroppen minimalt - blir då så gammal som vi själva vill. Den fysiska kroppen är också gjord för nu - för evigheten.
 
Ps 2 Tänk om gäddhäng, kalkonhaka, ekorrpåsar, lårfladder, näsvårtor, rynkhals, plattrumpa, celluliter, ögonpåsar, rynkpanna, flint, gomspalt (oftast vitalnäringsbrister till fostret - speciellt vid kalciumundanträngande p g a t ex intag av kemitekniska högdosmagnesiumblandningar t s m kalcium), kortväxt, muskelförtvining o dyl försvinner - kanske på kort tid. Även gener/arv kan förändras vid rätt intag av naturens vilda växter, t ex arvstopp av kortväxt e dyl. Även kosmos & alkohol kan ändra genuppsättningen. Även tvär övergång till t ex veganism, förändrar genuppsättningen på kort tid. VIKTIGT ÄR ATT TA BORT ALLA SJUKDOMSALSRARE M H A tex citronsyrablandad Natruimklorit eller vattenlöslig Kalciuhypoklorit, Se MMS1 och MMS2, på t ex Youtube.

Ps 3 Stor hunger inträder i början vid ätandet av aspbladen. Jag som aldrig äter på kvällar - satte i mig sju smörgåsar tredje dagen/kvällen eter bladätande, samt två middagar dagen efter osv. Stamcellernas närvaro kräver byggstenar – så är det med ALLA celler. Ät även vital/levande mat - helst vild (ickeodlad). Ät såsom Orangutangerna/"trädmänniskorna". Stamcellstilldragare är t ex torkad pulvriserad vallörtsrot. Kan ge stor hjälp vid t ex bensår. MEN! rengör såret noga innan med t ex väteperoxid. Annars bildas det ärrbildning. En ärrbildning som bakterier attraherar - så! om det är bakteriefritt, då läker det ut i stället. Säkert på samma sätt som om ett t ex finger går av. Ödlor har denna funktion. Deras t ex ben, växer ut efter drygt två månader...
Ödlornas sår efter ett avslitet ben, görs rent av en funktion i ödlan. Vår kropp tror att vi får en helinfektion - därför attraherar bakterierna i avslitningsstället, ärrbildning i stället för återväxt. SÅ! spraya såret direkt med t ex väteperoxid, Science Guardien e dyl. och strö rent pulver från vild vallörtsrot (eller kanske även sårläkaren ekologisk eller vild gurkmejarot) rakt på sårstället. Ät aspblad varje dag - t ex fem stycken. Alldeles efter måltid med främst olika färska frukter och grönsaker. Alltså ingen kroppslig oxidationverkan från dödade uppvärda djurs kroppsdelar. INGA celler får strös i såret - endast stamcellsditlockare. För kommer det in andra celler i såret, då bildar de tumörer. "Skalet"/cellsammanhållaren, från en t ex urinblåsa, går att strö det bakteriefria såret med. Höj ditt allmänna pH i hela kroppen med den Helande Kalken "pH-KALK". Se www.phbalans.com 

Ps 4 Kommer att vara åtkomligt nästa år; aspblad i torkad form, eller som färska hos mig. Blad innehåller nästan all näring - inte bara "olösliga fibrer", som industrin/mydigheterna tutat i folk... Tarmen ställer om sig efter hand som kosten ändras. Enzymer, tarmbakterier o dyl, finns på de oförvanskade bladen. Människan äter nästan INGA blad/löv - bara djuren, t ex hjortar, rådjur, älgar, människoapor/"trädmänniskor"/orangutanger. Alla får de sina t ex bakterier ur ouppvärmd naturkost... En fullödig t ex vegetarian skapar vitamin B12, som kroppen kan tas upp i slutet på tunntarmen.

                       //Kurt_pHd           = Kurt pH AB® =        kurt@kurtph.se    www.kurtph.se

                                                                   LÄKANDE UTAN KONSTER.

Jag kom på att äta aspblad när jag läste om hur "människoapor" på Borneo får nya stamceller från märgen i ryggraden, via upplysning i en tidskrift som 80 personer i Sverige får hemskickat. De aporna/gorillorna kallas på Malaysia för "Trädmänniskor”. Gorillorna har olika blodgrupper – precis som oss.  De kan t ex använda vårt blod vid transfusion.

Trädmänniskorna behöver inte äta efter sin ”Blodgrupp” - därför att de avviker inte från naturens/naturlig  föda. De behöver ingen intellektuell/akademisk "forskning" - intelligensen har öppnat deras ögonen i stället. Intellektet/tänkandet fängslar - medan intelligensen befriar. Lätt att se att intelligensen inte alls är beroende av intellektet. Använd endast intellektet till att avslöja dess väsen.
Forska själv! - genom att se ut genom fönstret i stället för att titta ner i boken. Det är lätt att stirra sig blind m h a böcker/"utbildning"/inbillning. Att bara härma andras utbildningar & sedan bli betygsatt i DERAS idéer, stör seendet/intelligensen/varandet - det varande välmåendet. Samt att det enda man blir är sk lärd - inget annat. Var dig - så kan de andra vara sig. Då blir det viktigare med samarbete I S F segregering via olika betyg och regler mot varandra. INGEN makt samarbetar med folket - endast med represen-tanterna.

 NOTERING 1: Använd sol, vind, jord, skog & vatten m fl gratiskällor, till all energi! Jag har en myr som ger ström, en sol som ger ström, en å som ger ström, en vind som ger ström, en skog som ger mat, en jord som ger näring och värme osv GRATIS.  Ja allt går t o m att sälja, om man vill... Solen tillhör oss alla - den är inte Skatteverkets.

NOTERING 2: Jag kommer nu till våren att "fasta" i t ex ett par veckor, på nordiska frukter och asplöv + knoppar. I ordningen; olika inhemska frukter först, och efteråt - som "efterrätt", flera asplöv. Jag majlar enligt majllistan samt visar här på hemsidan mina iakttagelser. För att få bladen godare, så kan man äta t ex vildhallon eller vilda smultron till.            
                                         
                                                     HELT GRATIS ENERGI!             
                           
                                              Det behövs eg. inga sk butiker...