Djur friskaDjur friska

Töllsjö lantbruk - Skomakargården 2013-01-14  SIXTEN - gårdens f.d. unga & fina musvaktare.Nu är Sixten över ett år fyllda - fångar möss hela tiden :-)
F ö så äter han pH-djurKALK, pH-nypon & pH-nässla
pH-nässla SAMT pH-linfröolja och pH-kli - VARJE DAG.

Försurade & avmineraliserade djur - liksom människor, får mycket lätt stelhet, kramper, värk M FL avvikelser. Precis som naturen vid för lågt pH - försurning... Lätt att förstå för en outbildad/seende.

KALK PÅ! och höj pH´t - med "pH-djurKALK" - ett patenterat pH-pulver för djuren HELT UTAN SKADLIGT "RENT" INDUSTRIKEMSIKT MAGNESIUMKARBONAT - som ju lägger sig runt muskler, skapar njurstenar osv skador hos djuren. Även människor skadas av kemiskt obundet/"fritt" magnesiumkarbonat (MgCO3) - med fastnade ögonlock, vadkramper, muskel-, växt- och gomförändringar, stressad tarmrörelse o dyl onödiga skador.

Självklart så är pH-djurKALK kontrollerat & godkänt av svenska Jordbruksverket, angående pH-balans (www.phbalans.com) nya fina packninglokal & samt kalkens väl djuranpassade innehåll med bl a NATURLIGT bundet magnesiumkarbonat till kalcium (CaMgCO3), - Läs gärna t ex boken "Naturlig Hästhållning" av Pat Coleby.  Läs bl a om basisk kalkblandning med fritt/o-bundet magnesiumkarbonat, som kan skada även djuren...

Se även pH-balans AB´s patenterade/stöldskyddade namn såsom "pH-KALK", "pH-pulver" m fl namn. Kolla gärna på Patent & Registreringsverkets sida; www.prv.se

Gå även in på webshop och handla verkligt erfarna produkter sedan snart 28 år - 1989;
www.phbalans.com  .se eller .eu

//Kurt pH - emeritus.

Se allmän läsning om djurens pH; userfiles/file/Djurens%20pH-KALK%20allm%C3%A4nt%20%2020009-02-23.pdf