Surt sinne :-)

Surt sinne :-)      Töllsjö lantbruk_2012-02-14


Sur/försurad kropp, ger även surt sinne - surt sinnelag  

Kalka på! - använd "pH-KALK". Stora mängder i början.

Då oxiderar/åldras du mindre. Så slipper du äta stora doser anti-OXIDANTER..Kalka på! Innan åldrandet/oxidationen!

//Kurt_pHd

www.phbalans.se

kurt@kurtph.se 

www.kurtph.se

//Kurt pH AB

Ps Gå även in på www.phbalans.se